Konfiguracja, generowanie i pobieranie klepsydr (nekrologów)

video